TOPORTYÁNFÉREG szó jelentése

Toportyanféreg jelentese

Cikkek filológiai pontosság szempontjából az eredeti nyomtatott változat a hiteles! In: Kiss Gábor—Zaicz Gábor szerk. Írások Kiss Lajos Az etimológia, az egyik legösszetettebb nyelvészeti szakterület, egy-egy nyelv szavainak eredetével foglalkozó tudományág. Elvileg tehát egy adott nyelvnek egy meghatározott toportyanféreg jelentese ismert teljes szókincsét feldolgozhatná, ám a gyakorlatban ez alig-alig lehetséges, és számos esetben nem is szükséges.

Navigation menu

Természetesen nem szükséges magyarázni az toportyanféreg jelentese szótári elemeket, amelyek a mindenkori szinkróniában a szóalkotási szabályok alapján bármikor megalkothatók: ilyenek az aktív tövekből aktív képzőkkel létrehozható származékszók, illetve az aktív tövekből létrehozható összetételek. A teljes körű szófejtés pedig azért nem lehetséges, mert a hagyományos méretű, —3 lapot magukba foglaló, 1—4 kötetből álló etimológiai szótárak terjedelme csak bizonyos számú lexéma feldolgozását teszi lehetővé.

Ebből fakadóan meghatározott szempontok szerint korlátozni kell hogyan lehet az enterobiosis fölveendő címszók számát, s ezt az etimológiai szótárak kénytelenek meg is tenni.

Az első jelentős magyar szóeredeztető szótár, a Magyar etymologiai szótár EtSz. Egyebek között e miatt a maximalizmus miatt is maradt torzóban ez a szótár. Bárczi Géza a Toportyanféreg jelentese szófejtő szótárban SzófSz. Ugyanezen elvek alapján történt a címszók kiválasztása a legújabb magyar etimológiai szótár, az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen EWUng.

Látható tehát, hogy a magyar szókészletet alkotó több százezer millió? Toportyanféreg jelentese szavak igen bőven találhatók a nyelvjárásokban, illetve a tájnyelvi változatok szókészletét bemutató Új magyar tájszótárban ÚMTsz. A magyar nyelvjárások szókészlete etimológiai szempontból ugyanolyan sokszínű, mint a köz- toportyanféreg jelentese irodalmi nyelvé. Az alábbiakban az ÚMTsz. Elsősorban német eredetű elemekkel foglalkozom, de az anyaggyűjtésre kiszemelt részletekből az a, fa, fr, ka, kl és kr kezdetű szavakból egy-két más vonatkozású címszóhoz is fűzök etimológiai magyarázatot.

A szócikkek szótörténeti részében gyógymód a parazita testének megtisztítására az ÚMTsz. Nyíregyháza ; megoblezōlta gr. Hajdúszoboszló ; oblëzol Polgárdi J: 1.

Gomba — Pest m.

Angol szótanulás (1.) YOU jelentése - dadam.hu

Azonban szerintem a leablézol utótagja nem azonos az ablézol-lal, hanem más német szóból származik; vö. A magyar szó jelentése a németből jól magyarázható. Konvergens hangalaki fejlődés következtében létrejött homonimikus viszony áll fenn a két szó között. Az agraß forma azonban viszonylag ritka maradt és hamar elavult.

Ez a bajor-osztrák szó kerülhetett át valamilyen úton-módon a dél-dunántúli Magyaregregy magyar nyelvjárásába; a szóvégi mássalhangzó-torlódás feloldására vö: cetli, hecsedli stb. Manherz § A magyar ejbis változat lehetne akár betűejtés eredménye is, azonban sokkal inkább az ausztriai német kiejtés tükröződését tapasztalhatjuk.

Kvízkérdések

A határozói értékű német laza szókapcsolat nyilvánvalóan a Monarchia német katonai nyelvéből került át a magyar nyelvjárásokba, ahol mondatszóként, illetve ragszilárdulással újra határozószóként fordul elő. Az alakváltozatok közül az ájncváj a német irodalmi nyelvi kiejtést tükrözi, míg az áncvá a bajor-osztrák nyelvjárások azon változatára megy vissza, amelyben az óbajor ai kettőshangzó ā-vá monoftongizálódott; a magyarországi bajor-osztrák típusú német nyelvjárások egyik nagyobb csoportja is ide tartozik vö.

A magyar szókezdő án- valójában hanghelyettesítés eredménye, hiszen az említett bajor-osztrák nyelvjárásban az irodalmi német ein egy hosszú nazális magánhangzó alakjában toportyanféreg jelentese meg: ā~ vö. A magyar szókezdetre vö. A szóvégi m tulajdonképpen toportyanféreg jelentese német ángñ mediopalatális nazális [h] hanghelyettesítő megoldása.

Az ájdiktom változat d-je elhasonulás eredménye lehet. Az adatok szóföldrajzi elhelyezkedése — a fentieken kívül még Lovászpatona Veszprém m. A németből való kiindulást viszont éppen a globális szóföldrajzi elhelyezkedés — Nyugat-Magyarország toportyanféreg jelentese támogatja.

Betűelemzés "TOPORTYÁNFÉREG" szövegre

Az orbátlevél változat előtagja jó példa arra, hogy a beszélő számára nem transzparens, azaz magyar morfológiai szempontból értelmezhetetlen hangsor bizonyos fonetikai keretek között számos irányba fejlődhet; vö.

Az asszentálás első adatára l. Mindkét szó fontos eleme volt a katonai szaknyelvnek, így kézenfekvő lenne a németből való eredeztetés; vö. Ehhez azonban korábbi magyar asszentíroz, illetve asszentírozás alakok kellenének vö. Bény — Párkánytól É-ra, Szlovákia ; —14 avancsírozott gr. Rohod — Szabolcs-Szatmár m.

Szabolcs vm. Felsőegerszeg — Baranya m. A szóvégre vö.

 • Ormanyos féreg
 • Férgek kezelésére gyermekek nélkül

A német katonai terminológiából átvett szó földrajzi elterjedtsége a fentieken kívül pl. A NSz. A német nyelvjárási alakok a ném. A szónak a magyarban való elterjedtségét mutatja az is, hogy az ÉKsz. A magyar szóeleji f elsősorban a német pf hangkapcsolat egyszerűsödésével jött létre vö.

A magyar frajer lehetne éppenséggel közvetlen átvétel a németből, de a szó adatolási helye, Toportyanféreg jelentese ebben az esetben is inkább toportyanféreg jelentese szlovák eredet mellett szól; ezt támogatja az is, hogy a frajerka is megvan a kelet-magyarországi városnak és környékének a nyelvében, ahova bizonyára a Nyírségbe települt szlovákok tirpákok szókészletéből került át.

A ge- prefixum redukciójára l. Schmeller 1:Manherz § A szó etimológiai irodalmát az EtSz. Ehhez azonban szótörténeti és szóföldrajzi kiegészítéseket lehet fűzni. Az EtSz. A jó szótörténeti adatolhatóság, valamint a Ez abból is fakadhat, hogy ezt a katonai rendfokozatot viszonylag régtől fogva egyrészt az alkáplár NSz.

A szóvégi -ni-re vö. A magyar szóbelseji g az idegen szó elhallásából fakadhat.

Állatok a fővárosi utakon

Az ÚMTsz. Hercegkút, Károlyfalva nyelve közvetíthette. Az erdélyi szász ilyen szerepére utalhat a SzT. Jóllehet a bajor-osztrák nyelvjárásokban is megtalálható mind az f-re, mind a p-re végződő német alak, a nyugat-magyarországi magyar nyelvjárásba a bajor-osztrákra inkább jellemző f-es változat került át, míg a keleti magyar nyelvjárásokba talán a középnémet típusba tartozó erdélyi szász is közvetíthette a p végű alakot; ilyen található toportyanféreg jelentese ÚMTsz.

Sárvár — Vas m. Krapfen kicsinyítő képzős származékai. A ném. A szóvégi li-re vö. Teljesen egyértelmű a krappen helyzete, hiszen a Brassó környéki magyar nyelvjárásokba biztosan az erdélyi szászból került át. Hasonlóan jól fedi egymást a magyar szóföldrajzi helyzet az etimológiával a kráfli esetében is: ez a nyugat-magyarországi szó az idézetten kívül még 6—8 adat a jellegzetesen metafónia umlaut nélküli bajor-osztrákból való átvétel. A nagyjából a Hegyalja és Rozsnyó közötti területről mintegy tíz adattal dokumentálható krepli pedig bizonyára azt a német szót tükrözi, amely toportyanféreg jelentese Grimm-féle szótárban is jórészt a középső német nyelvterületről pl.

Frankfurtból való adatokkal szerepel.

 • Trichinosis vélemények
 • Improvizált féreggyógyszerek

A kráfli-hoz l. A szóra ugyan csak egyetlen adat található az ÚMTsz.

 1. Férgek étrend kezelésében
 2. Főoldal Rénhírek Állatok a fővárosi utakon Úgy tűnik, a városatyák szeretik az állatokat.
 3. Ha volt is, e név a régmúlt századok homályába merült, mert a farkasnak, mint totemállatnak vallásos tiszteletben részesített állatnak a neve tilalom alá esett, tilos volt nevén nevezni.
 4. Definíció & Jelentés Farkas
 5. Akik kezelik a helminthiasist
 6. Mit jelent a toportyánféreg? - Kvízkérdések - Nyelv - magyar szavak, kifejezések jelentése
 7. TOPORTYÁNFÉREG szó jelentése

A fenti szófejtésekkel csupán röviden tudtam utalni arra, hogy milyen etimológiai lehetőségeket tartalmaz német vonatkozásban az ÚMTsz.

Ugyanez a szótömeg egyéb nyelvek tekintetében is igen jól hasznosítható, továbbá nagyon jó alapot ad más, például fonetika-fonológiai, morfológiai, lexikológiai, szemantikai kutatásokhoz is. Kár lenne ezt a kincset kiaknázatlanul hagyni!