Zalai Közlöny 1881 001-009sz január.djvu

Férgek egy gyermekben egy pisulban. Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer

férgek egy gyermekben egy pisulban férgek gyermekeknél, mint hogy gyorsan kezeljék

Habár a lap nagyobbitott alakban jelenik meg, előfizetési ára az eddigi, t. Tán nincs az emberiség körében oly ünnepély, melyben az emberi kedély oly hangulatban volna, mint újévkor.

Fájdalom s enyh, két -ségbeesés s vigasz, öröm s bánat egymással karöltve ál!. Fájdalom, kétségbeesés s bánat dúlja az ember szivét, hisz bucsut kell mondanunk egy évnek, rövid életűek egy szakának, bucsut anélkül, hogy a viszontlátás reménye kecsegtetne, bacsót Örökre!

Enyh, vigasz s öröm vonul szivünkbe, midón az éjfél kongása az aj év szülelését jelzi. Reményieken nézünk a jövő elé. Ho-szu idószali, különösen nekünk magyaroknak, urert ez az év is fekete betűkkel van szivünk mélyébe vésve, gyász emléke maradt lel-kflukben!

Milyen volt az elmúlt év? Fölösleges erre a íelelet, hisz mindannyian tudjuk, mindannyian átéltük, átszentedtüfc! S a szenvedés, az átélt inség tán óvatossá tévé e? Oh már saját kárán sem tanul a magyar, a tapasztalat nem tesz okosabbá, a kár által nem leszünk előre Iái óbbak! S miért nem? Oh szégyen ránk nézve azt be vallani, mert közönyössé lett nemzetünk, népünk mint egy téli álmát aluszsza, érdekeit nem akarja telismerni, elhagyta önön magát I De miért lett népünk közö -pyössé? Mondjuk ki véleményünket nyíltan, szabadon, ne szépítsünk a dolgon semmit.

S e bűnnek szüleménye a bün!

Zalai Közlöny 1881 001-009sz január.djvu

Ki önérdek hajházás által nem lehet gazdag, ki hazugság által nem szerezhet magának befolyást, az kétségében fellázad felebarátai nemzete iránt, és végre közönyössé lesz. De miért nem ébred a nemzet téli almiból, közönyéből?

lányok férgei a férgek elleni gyógyszerek nevei

Nem ébred fel, mert R hibát mindig magán kivül keresi, az okot máson, s másban véli feltalálni; pedig a javuláshoz csak agy lehet remény, férgek egy gyermekben egy pisulban mindannyian szilárd akarattá!

Önmagunkon kezdjük nagy paraziták a hibák felkeresését! S helyesen, bátra :i múltra tekintsünk. És a lemult évbÖl következtet-tethetjük-e, hogy a jövő jobb leend? Biz nehéz e kérdésre felelni. Ez ad némi vigaszt, ez csepegteti a - remény enyhítő balzsamát sajgó keblünkre, ez nyitja fel ajkún kát az uj év üdvözletére! Üdvöz légy közelgő uj esztendő, ödvöz légy te csecsemő, melyre meny telten néz az egész nemzet, melytől oly sokat várunk, melyhez annyi remény, oly sok várakozás köttetik; üdvöz légy!

De szabad-e az időtől valamit várnunk, nem-e mi nekünk keil-e az idői. Igaz, hogy a természettel da-ezolni lehetetlen, hogy sorsunk Isten kezébe fekszik, de hatni, tenni, működni kell az embernek is, s mit a természet megtagad, azt a szorga lomnak némileg pótolni kell. De szorgalom egyedül nem teheti még a hazát nagygyá; ámbátor igaz az, hogy a polgárok -jóvoliában a haza porolta fekszik, hogy csak oly állam lehet gazdag, melynek polgárai gazdagok; de ez csak akkor áll, ha a oép szorgalmának gyümölcseit nem csak egyéni kényelmeinek beszerzésére fordítja, hanem ha a hazát ö.

férgek egy gyermekben egy pisulban

Neked virulni kell oh hazám! Üdvöz légy uj esztendő, légy harmadszor ís üdvözölve, ha elöded-nelc hibáit csak némileg is jóviite-szed!

Legyen-e jövő év azon év, melyben a könyörületct- a szánalmat, tartsa a magyar hnnfiui erényének, hogy a jótét gyakorlásában népünk-közt nemes verseny támadjon, hogy felebarátját mindenki testvérének tartsa, S ha szorgalom, hazafiasság, könyörölet leend a magyar erénye, akkor bátran nézhetünk jövőnk elé, erőnk erényünkbon fekszik, s az eré nyesnek minden éve boldog uj év LÖB IGNÁCZ.

A vadásztörvény módosítása értelmében, a tilnlai időket tekintve, a vadászat gy; korlata tilosnak vélelmeztetik: a szar vas-dám vád és óztenénre febr.

gyógyszer emberi paraziták számára A pinworm megfertőzheti az embert enterobiosissal

Vadászat alkalmával idegen területre átment vadászkutya kóbor ebnek nem tekinthető ; az idegen férgek egy gyermekben egy pisulban ihent, s méterre elesett vadat ez utóbbi terület férgek egy gyermekben egy pisulban vadászati haszonélvezője annak, ki a vadat meglőtte, t. Ti- ifi fejezetnek az értekezlet felvenni kívánja az adó-Ügyet, férgek egy gyermekben egy pisulban pedig a fegyver-adót, vadászati jegy-adót és vad-fogyasztási adót.

Az utóbbit át:tlá-nosságban a bérsi skála szerint ki-vánja nálunk is behozatni, mely minden tételében kisebb a bpestinél.

Mrly oly forrÓD láo. B ,ii,luí nem Ütbat ep-ebet. H ha még U voloa ttja érT. Újév uapjan.

fergek a szekletben

Szerétté] volna e nap elfil elmenekülni, de át vagy hatva humánus érzel-ra-íktöl, reggelizőé után megnyitod ajtó-d-t az udakuzá. Fela be se fér a ozobábd. Mimi ünnepi öltözetboo ékeskedik. Egyik m«gám öltötte a.

férgek egy gyermekben egy pisulban helmint méreg

Ujja akkum, hogy még három kölyök bizváfct búin férntf, a másik a jjmajai:eruéB tunikájába bajt, a harmadik a majsetrr molléuyé: caenic el. Kgyikreebaiük 7an-nek nyomva.

  1. Zalai Közlöny sz januádadam.hu - nagyKAR
  2. Helminthiasis kezelés gyermekeknél legfeljebb egy évig
  3. Zalai Közlöny sz januádadam.hu - nagyKAR

Alig begy e csapattól megtisztult Biobád, egy féíkezü egyéa támolyog be. A látogatók láoczolatának követ-keeö ssemét egy ismeretlen felebarát képexi.

Siet becaea személyiségét bs-mulatni: N. Örül a szerencsének, hogy ezelőtt nem régen me-kovacsoihaHj kocsidat, noha kocsid soha se volt az életbea.

Szónoki méltó-ságenl elrebegi:. Nem sokáig maradsz bizonytalanságban kiléte iránt.

Zalai Közlöny 1881 001-009sz január.djvu

Ü a helybeli tudományos oorbély-egyeeü. Ünxetlen ezé! Ugyanaztfa indokok vezették ide, mint az előbbit, ő a helybeli borbély-egyesületnek választmányiig egyedül kiküldött tagja. Arcra nyitott kónjr, tele írva nflióz. Neki nőm kíván sonkí.

Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer

Borzad becsületes JeJke ily alamiisnáskodástól, do nyomoralt életét tengőimé kell. Erról a közön séK tttdomásvétel végiét oly meg jegyzéssel értesitieiik, hogy a mon feregjarat csillagaszat naptól kezdve az itt- említet tárgyakra Tonaikozó beadványnk a. Azon erdörészek, melyek gazdusági kezeléssel állanak lapcsolnbau, tovább is a pénzügy-mi niszterinmnál maradnak, csak a mi tisztán erdöbirtuk, az adatik át a földmivelési minisztériumnak.