Ami a férgek széles spektrumából származik

Valaki azt kérdezte: A halhatatlanok [1] [állítólag] nem halnak ami a férgek széles spektrumából származik.

Élősködők: Bélféreg tünetei

Valóban elérhető ez az állapot? Baopuzi ekként válaszolt: Még a legélesebb szem számára is van olyan formával bíró létező, melyet nem lát teljes enterobiosis gyermekek kezelésében hány napig még a legkiválóbb hallással megáldott személy számára is van olyan hang, melyet nem hall teljes mértékben.

A halhatatlanokról ráadásul számos feljegyzés található a legkülönbözőbb művekben. Miért ne létezhetne tehát halhatatlansághoz vezető út?

mint egy féreg hogyan lehet eltávolítani a férgeket a gyermekektől

Ekkor a kérdező, túlzónak találva e szavakat, felnevetett: Aminek kezdete van, annak vége is van, aminek léte van, annak pusztulása is van. Még az olyan nagy szentek is, mint a Három Fenséges, [7] az Öt Császár, [8] Konfuciusz vagy Zhou herceg, [9] mind meghaltak.

Olyanról hallottam már, hogy [egyes növények] már a zúzmara megjelenése előtt kiszáradnak és elhervadnak, vagy [forró] nyárban [más] növények kifakulnak és elfonnyadnak, [megint másoknak pedig] még ha van is kalásza, akkor sem hoznak virágot, vagy anélkül elszáradnak, hogy termést hoztak volna.

Olyan [növényről] azonban még sohasem hallottam, amely tízezer évig élvezte volna az életet, vagy beláthatatlan ideig élt volna. Ezért van az, hogy a régiek tanulmányaikban nem keresték a halhatatlanságot, szavaikban nem említettek furcsa dolgokat.

Hungarian Veterinary Archive

A teknősbékát és a darumadarat ami a férgek széles spektrumából származik úgy kezelték, mint valami [egészen] különleges csoportot, az életre és halálra pedig úgy tekintettek, mint a reggelre és az estére [mint gyorsan elmúló dolgokra]. Kemény erőfeszítésekkel korlátozni magunkat, hogy ezáltal haszontalan dolgokat műveljünk, ez olyan [értelmetlen], mint [ábrákat] jégbe vésni vagy kiszáradt fába karcolni, hiszen a legvégén egyiknek sincs látható eredménye.

Nem jobb-e hát inkább, ha a világ jólétéért kovácsolunk magasan szárnyaló terveket, ha az adott év virágzásáért és boldogságáért teszünk valamit? Mily gyönyörű is, amikor a bíbor és a zöld [pecsétzsinór] [15] egymásra tekeredik, mikor paripánk sárkányként ágaskodik, mikor díszes kocsival mehetünk gyaloglás helyett, mikor a szántás helyett a szertartásokkal foglalatoskodhatunk!

Nyálkaspórás (Myxozoa) halparaziták gazdaságosságának kisérletes és molekuláris vizsgálata

Mindez olyan, mint amikor [valaki] az eprésző nővel kikezdett, mialatt feleségét más környékezte meg, és a végén mindkettőt elveszítette. Ami lehetetlen, azt a szellemek sem képesek megtenni, ami nem megvalósítható, azt az Ég és a Föld sem képes megvalósítani. A világban hol lehetne olyan csodálatos módszer, melynek révén az öregség újból fiatalsággá változik, a halott pedig újból él?

típusú férgek és a gyógyszerek kezelése

Te pedig, uram, a kabóca rövid életét akarod több ezer évre, az egyetlen reggelig termő gomba élethosszát pedig hónapokra meghosszabbítani? Gondolkozz el ezen, nehogy aztán annyira eltévelyedj, hogy soha többé vissza ne találj!

Rühek, tetvek, bolhák, poloskák

Baopuzi így válaszolt: Ha valakinek a hallása elveszett, akkor még a mennydörgést sem lesz képes meghallani; ha valakinek a látása odavan, akkor még a legfényesebb égitesteket sem veszi észre. Vajon a mennydörgés robaja kicsiny lenne, vagy talán a nap, a hold és a csillagok fénye alig látható?

Ha tehát a süket és a vak [kizárólag] a rendelkezésére álló érzékszervekre támaszkodik, akkor még a mennydörgést, illetve a nap ragyogását sem fogadja el létezőnek, nemhogy az ennél kifinomultabb dolgokat! Akinek elméjében az ostobaság és a tudatlanság már teljesen elhatalmasodott, az azt sem fogadja el, hogy Zhou herceg vagy Konfuciusz egyáltalán élt valaha; mit is szólhatna ahhoz, ha a halhatatlanná válás módszeréről beszélnénk neki?

A létezés és a pusztulás, a kezdet és a vég törvénye általánosan valóban helytálló, azonban léteznek különbségek ezen hasonlóságon belül, a dolgok nem egyformák, ami az egyikre igaz, az a másikra nem [feltétlenül]. A létezők rendkívül változatosak, így a különleges és furcsa dolgoknak semmi sem szabhat határt.

Lehet, hogy egy létező a helyes úton van, tettei mégis helytelenek; lehet, hogy a gyökér stabil, az ágak mégis rossz irányba nyúlnak. Mindezeket nem kezelhetjük egyformán. Sokan vannak azok, akik arról beszélnek, hogy aminek kezdete van, annak vége is, de ezek összekeverik és egyneműsítik a dolgokat, ez pedig nem lehet a mindent átható alapelv.

Népszerű élősködők

Úgy mondják, hogy a nyár a növekedés [ideje], a pásztortáska és a búza mégis kiszáradhat; a tél állítólag a pusztulás [időszaka], a bambusz és a ciprus mégis növekszik.

Úgy mondják, hogy ami elkezdődik, az véget is ér, de az Ég és a Föld mégsem ér véget [pedig kezdete volt]; ami megszületik, az állítólag meg is hal, de a teknősbéka és a darumadár igencsak sokáig él. A yanggal leginkább telített időszakban [mindig] forróságnak kellene lennie, mégis nyáron is lehetnek hideg napok; a leginkább yinnel rendelkező időszakban [mindig] hidegnek kellene lennie, mégis a legkeményebb teleken is lehet időszakosan egy kis meleg.

Az élők közül semelyik sem csodálatosabb az embernél. Az ilyen értékes alaptermészetű létezőknek hasonlóknak kellene lenniük egymáshoz. Mégis [az emberek között vannak] értelmesek és ostobák, gonoszak és becsületesek, szépek és csúnyák, magasak és alacsonyak, tiszták és erkölcstelenek, feddhetetlenek és buják, ráérősek és sietősek, lassúak és gyorsak. Nem egyformák tehát az emberek, ahogy különböznek abban is, amit meg akarnak szerezni, illetve el akarnak engedni, vagy amit szemük és fülük megkíván.

ami a férgek széles spektrumából származik

Ugyanígy különbözik az Ég magassága és a szakadékok mélysége, vagy a jég és a parázsló szén; miért lennének olyan különösek tehát éppen a halhatatlanok, akik nem halnak meg úgy, mint az átlagemberek.